МИСТЕЦТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Злам XIX–XX століть відзначався кардинальними зсувами  і трансформаціями, які торкнулися всіх сфер людського життя. Втім, надзвичайно складна й напружена обстановка, зумовлена революційною ситуацією та початком Першої світової війни, не завадила неймовірному злету мистецтва, зокрема образотворчого. Цей період називають Срібною добою.

Образотворче мистецтво Срібної доби позначене сміливими шуканнями та появою цілої плеяди яскравих творчих індивідуальностей. В їх числі Валентин Сєров, Михайло Врубель, Костянтин Коровін, Михайло Нестеров, Віктор Борисов-Мусатов, Борис Кустодієв, Олександр Бенуа та багато інших майстрів, з іменами яких пов’язане оновлення національної художньої культури. Помітну роль у цьому процесі відіграли виставкові об’єднання, що виникли на межі століть у Петербурзі й Москві — «Світ мистецтва» («Мир искусства»), «Союз російських художників» («Союз русских художников»), «Голуба троянда» («Голубая роза»), «Бубновий валет» («Бубновый валет»). Пошуки нових шляхів у мистецтві сприяли  збагаченню та ускладненню всіх елементів художньої мови, метафоричної та символічної значущості творів.

Багата та різноманітна колекція творів кінця XIX — початку XX століття, крім монографічних експозиційних комплексів (М. Врубель, М. Нестеров), включає в себе живописні, графічні та скульптурні роботи майстрів, які входили до найбільших творчих об’єднань того періоду. Складалася ця колекція поступово. Деякі твори надійшли в 1920–1930-х роках із Всеукраїнського історичного музею (А. Рилов, К. Юон, М. Реріх, М. Врубель); у повоєнні роки через закупівельні комісії були придбані такі значні роботи, як «Портрет Є.О. Красильщикової» В. Сєрова та «Продавець зелені» М. Сар’яна; з Ленінградського відділення Державного музейного фонду був переданий «Автопортрет» З. Серебрякової. У 1965 році зібрання поповнилося майже 100 малюнками та акварелями М. Врубеля, придбаними у М. А. Прахова.

Зростало воно також завдяки приватним колекціонерам. Саме так у музеї з’явилися натюрморт К. Коровіна «Троянди на терасі» (дарунок О. Тульчинського) і чудова добірка творів З. Серебрякової, К. Сомова, О. Бенуа, Є. Лансере та інших майстрів Срібної доби, отримана 1986 року за заповітом знаменитого київського педіатра, цінителя й знавця живопису Д. Л. Сигалова (загалом близько 200 робіт).

Експозиція мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ століття є однією з найчастіше поновлюваних. Поряд із визнаними шедеврами, такими як  «Дівчинки на тлі персидського килима» М. Врубеля, до неї ввійшли і менш відомі твори,  які  викликають незмінну зацікавленість глядачів. Зібрані разом, вони дають уявлення про основні тенденції в живописі та співвідношення творчих сил у мистецтві тих років, знайомлять із найяскравішими представниками виставкових об’єднань.