МИСТЕЦТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

 

Художня культура цього часу формувалася на тлі значних історичних і суспільних подій. Антинаполеонівські війни, рух декабристів, розвиток громадської думки та філософські погляди 1840–1850-х.  Особливим явищем у вітчизняній культурі стало мистецтво пушкінської доби з її романтичною піднесеністю, вірою у світлі ідеали, В образотворчому мистецтві ці риси знайшли своє найяскравіше відображення у творах О. А. Кіпренського, О. Г. Варнека, В. А. Тропініна, К. П. Брюллова, полотна яких репрезентовані в колекції музею.

О.А. Кіпренський (1782–1836) представлений в експозиції двома творами: «Хлопчик-лаццароні» (1831) та «Портрет сестер графині М. О. Потоцької, графині С. О. Шувалової з десятирічною ефіопкою» (1835).

Творчість  К.П. Брюллова (1799–1852), блискучого живописця та аквареліста пушкінської доби, у музеї представлена двома творами майстра — «Портрет С. Г. Лихоніна». 1841 та «Портрет князя О. В. Мещерського» (1849).

Для України ім’я Брюллова має особливе значення, адже уславлений живописець брав активну участь у визволенні з кріпацтва Т. Г. Шевченка.

Досить повно представлений у музейній колекції творчий здобуток В.А. Тропініна (1776–1857). Більшу частину свого життя художник  був кріпаком графа І. І. Моркова, що мав маєток у селі Кукавка на Поділлі. Згодом Тропінін скаже: «Моєю Італією була Україна», адже саме ці краї стали для нього своєрідною майстернею з вивчення природи та народних типажів.

Особливе місце серед робіт В. Тропініна займає «Портрет невідомої з книгою (М.А. Бєльченко ?)» (1837).  Картина «Портрет українського селянина» (1840-ві) пройнята відчуттям своєрідної краси народного волелюбного характеру.

Особливо цінна, єдина у колекції музею, робота геніального О. А. Іванова (1806–1858) — «Голова чоловіка». Етюд до постаті  «тремтячого» у картині «Явлення Христа народові» (1837–1858).

Розвиток побутового жанру, зумовив появу в 1830–1850-х роках творів, що відображали повсякденне життя тогочасного суспільства. До такого роду композицій належать картина видатного майстра побутового жанру та засновника критичного реалізму А.П. Федотова (1817-1852) «Гравці» (1852), що стала останньою у його недовгому житті.

І. К. Айвазовський (1817–1900) — найвидатніший пейзажист, засновник мариністичного жанру у вітчизняному живописі, презентований в музейній колекції  18 творами живопису і графіки.

До ранніх полотен художника, що характеризують його як послідовного романтика, належать «Вид на острові Капрі» (1845) та «Гарба в полі» (1848)

Полотно «Буря» (1872), написане в період творчого розквіту митця, належить до його кращих робіт.